29 آگوست 2016 ... شرکت نگین خودرو. چهارشنبه ۱۳ ... مشکلات دهان پسته را بست/ روزگار تلخ محصولی خندان. برداشت پسته از باغات سیرجان استان کرمان. شناسهٔ خبر: ...