نام شرکت, تولیدی و رنگسازی تهران اورانوس. سال تاسیس, 1358. زمینه فعالیت, تولیدی. مدیر عامل, محمد رضایی نیا. کاتالوگ شرکت, دریافت.