نوع فعالیت : تولید انواع فولاد های آلیاژی و قطعات نفت و گاز. نام مدیر عامل ... آدرس : اصفهان-کیلومتر55 جاده اصفهان مبارکه-شرکت فولاد آلیاژی اصفهان- ص.پ 84815/ ...