فردي كه نام مستعار MG را با توجه به نام گاراژ آقای ویلیام موریس به نام Morris ... این شرکت بیشتر بخاطر شکل خودروهای روباز و دو سرنشینه اش مشهور است اما این ...