[آرشيو] گفتگو و تبادل نظر درباره تمامی مسائل و مباحث مرتبط با شرکت های سرویس ... DATAK WIMAX & ADSL / شرکت داتک; [آرشیو] ADSL Shatel / شرکت شاتل ...