30 آگوست 2009 ... پیشنهادی خوبی از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در هم‌اندیشی گروه طیف .... در حال حاضر هم شبکه WiMAX شرکت لایزر با حدود 3هزار کاربر در شهر ...