نام شرکت, شماره تماس, نشانی شرکت, پست الکنرونیک, نشانی سایت ... داروسازان التیام, 44545452-4, تهران -کیلومتر 8 جاده مخصوص- شهرک استقلال- خ جلال - پلاک ...