23 سپتامبر 2016 ... به گزارش افکارنیوز، این گزارش که با همکاری برخی شرکت های بزرگ فناوری، مخابراتی، ... رتبه ۳۹ اینترنت ایران در میان کشورهای در حال توسعه.