29 جولای 2016 ... مطالبات ارزی شرکت ایران خودرو، بالغ بر 130 میلیون دلار جمعاً معادل #### میلیارد ریال مربوط به شرکت دقت خودرو کوشا) و مانده حساب‌های فوق در ...