فراهوش دنا. نام مدیرعامل : محمد عوض بوشهری. تلفن : 0711- 2344300, 2344832, ... شیراز، خیابان پوستچی، روبروی مرکز مخابرات ابوذر، ساختمان اهورا، طبقه 1، واحد 3 ...