گروه تولیدی صنعتی بافوم بهین آور در سال 1375 با هدف تامین نیازهای بازار فوم در ... بافوم بهین آور مفتخر است که پیشگام در ارائه خدمات به عنوان نخستین شرکت ...