شرکت لبنی کاله شرکت تولیدی کاله آمل. ... استفاده از فابیر سرامیک در عایق کاری ها و نسوزکاری ها با آرزوی توفیق الهی دايره بازرگاني شركت مخزن فولاد رافع.