مدیرعامل شرکت توسعه پارس پلاستیک خوزستان اظهار کرد: تأمین مواد اولیه فقط از طریق بورس، ضربه جدی به کارخانه ها وارد کرده است. به گزارش واحد رسانه شرکت ...