8- پیمان مدیریت کنترل استخراج و بهره برداری از معادن بالکلی اردکان(سفید پخت و ... تمامی حقوق این سایت برای شرکت معدن پویان پیشگام ایساتیس محفوظ است.