این شرکت با توجه به داشتن واحد کنترل کیفیت که به صورت کاملا مستقر در پروژه ها ... در نظر دارد بهترین راهکار جهت ارائه ی خدمات را در بین شرکتهای معدنی اجرا نماید.