با توجه به استفاده کشورهای پیشرفته از علم نانو در صنایع معدنی،... انتقال ۱۱۰ میلیون مترمکعب... پروژه انتقال آب خلیج‌فارس با سرمایه‌گذاری ۳ شرکت گل‌گهر،.