20 دسامبر 2014 ... گروه صنایع گیتی پسند شرکت اصفهان چالاک در سال 1381 به عنوان ارائه دهنده خدمات ماشین کاری فلزات رنگین –آبکاری و مونتاژ قطعات تاسیس شد.