نام شرکت; نام مدیر عامل; تلفن; فکس; وبسایت; پست الکترونیکی ... آرا پوش گستر ; آقاي مهدي دهقان; ####; ####; آدرس: تهران خيابان مطهري شماره 147.