5 مه 2015 ... 7- رئیس هیئت امنای انجمن ملی صنایع طیور ایران و عضو هیئت مدیره شرکت اجداد ارم به شماره تلفن 02161963 که در حوزه تولید جوجه یکروزه می باشد.