... شرکت صنعت بتن آذر سهند تولید کننده بلوک سبک لیکا و پومیس در تبریز و ... تامین مسکن مطابق با آخرین استانداردهای روز جهانی توسط انبوه سازان مسکن آذر سهند ...