13 جولای 2016 ... در میان این واحدهای پتروشیمی استان بوشهر واحدهای شرکت پتروشیمی مذكرو .... شیمی تکس آریا، شرکت آریا فسفریک جنوب، شرکت پتروشیمی رجال، ...