شرکت ملی صنایع پتروشیمی ... آریا فسفریک جنوب, تاریخ ثبت : 1393/02/29 ... سمت : مدیر عامل آریا فسفریک جنوب. تحصیلات : <#f:132/>. سوابق کاری در صنعت ...