در سال ۱۳۷۲ دکتر مهدی فضلی پس از فارغ‌ التحصیلی به شرکت پاکشو می‌ ... پخش، گلبرگ بهاران، پدیده شیمی پایدار، شرکت سرمایه‌ گذاری دارویی گلرنگ، پدیده ...