لوگوی شرکت های معروف جهان , مفهوم شناسی برند های معروف.