جهت شرکت در جشنواره با شماره های #### و یا #### تماس حاصل نمایید .... آرزو می‌کنی همه مسافر شمال بشوند و به ملاقات این کشتزارهای سبز بیایند.