محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس. مساحت : 72 هکتار. سال تأسیس : 1382. مالکیت : شرکت پتروشیمی پارس 50% ،; شرکت ساسول پلیمر آلمان 50%. گواهینامه ...