22 آگوست 2016 ... پروکتر اند گمبل (Procter&Gamble) در سال ۲۰۰۴ یک خط تولید جدید ... تخمین زده می شود که به ازای هر محقق شرکت پراکتر و گمبل ۲۰۰ دانشمند یا ...