31 ژانويه 2015 ... شاهسوند نتایج قرعه کشی بزرگ مشترکین شاهسوندهمزمان با میلاد با ... مدیر عامل شرکت شاهسوند پخش فراز جناب آقای عصمت پور برگزار گردید.