7 ا کتبر 2016 ... شرکت شاهسوند پخش فراز به عنوان یکی از فعالان صنعت پخش ایران ازافراد پویا و با انگیزه و دارای ضامن معتبر دعوت به همکاری می نماید.