مراکز خصوصی و نیمه دولتی. شرکت سرمایه گذاری کارآفرینان خراسان، شرکت ارویس تجارت الکترونیک(تهران)، شرکت نویدنت، مجتمع تجاری صنعتی وردان. Joomlart.