23 جولای 2016 ... امیرمنصور عطایی بنیانگذار شرکت مهندسی زلال ایران از سال های ... ابتدا به عنوان نقشه کش استخدام شدم ولی بعد از مدتی آچار فرانسه شرکت شده بودم و ...