13 فوریه 2015 ... شرکت فرآورده‌های گوشتی (سولیکو)، تنها شرکتی بود که در سال 1392 این فرصت را به من داد تا خط تولید یک کارخانه واقعی سوسیس و کالباس را ...