۱۰۱, آنالیز داده های تراوایی نسبی مغزه و تهیه نرم افزار مربوطه, شرکت مهندسی و ... و ارزیابی کمی ریسک در تأسیسات فرآورش گاز هنگام, شرکت جندی شاپور, ۱۳۹۰, ۱۰۰ % ... اطمينان که به هوا باز مي‌شوندبه مشعل, شرکت پالايش نفت تهران (شهيد تندگويان) ...