میونیک ره، (به انگلیسی: Munich Re ) یا میونیک ری، با نام کامل؛ (به آلمانی: ... Aktiengesellschaft in München ) شرکت بیمه آلمانی مستقر در شهر مونیخ است، که ...