جلسه مجمع عمومی انجمن در تاریخ 95/09/02 در سالن اتاق بازرگانی برگزار گردید. ... شرکت های کوچک ایرانی توان مالی بازاریابی برای خرمای ایران را ندارند ...