كارخانه آذوقه شيراز - شركت فتوسل - دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي تارخ - پارکینگ عمومی شماره 4 شیراز - داروخانه دكتر عسكري ... طراحی وب سایت اینترنتی مجله.