6 ژانويه 2017 ... از پیگیری حقوق معوق راهداران تا بهای گاز مصرفی در مناطق سردسیر .... تعیین تکلیف مدیر عامل شرکت کشت و صنعت مغان با توجه به قانون منع به ...