شیر گیاهی soyfresh • تجهیزات پزشکی AEG • شرکت دارویی Nycomed • شرکت دارویی دلتا دارو • شرکت دارویی تکاژه( تدبیر کالا جم) • شرکت مواد غذایی نوبر سبز