نظر ولایتی درباره مذاکرات آستانه. January ۲۵ ۲۰۱۷ - چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۵. عمق فاجعه مرحوم پلاسکو! فرارو در گفتگو با کارشناسان ابعاد ماجرا را بررسی کرد ...