گروه صنعتی عباسپور - آدرین. ... دفتر مرکزی آدرس کارخانه : کیلومتر 20 جاده تبریز - تهران کوی صنعتی عباسپور تلفکس : 8 - 36300605 - 041 دفتر فروش تهران ...