2 دسامبر 2016 ... آگهی استخدام شرکت دلپذیر در تهران شرکت دلپذیر ،برنامه نویس کامپیوتر با مشخصات زیربصورت تمام وقت در تهران استخدام مینماید لیسانس یا ...