نام شرکت: تولیدی صادراتی خشکبار آذربایجان شرقی. نام مدیر عامل: محسن رحمانی نرج آباد. ####eaexp@eastazn.com####www.eastazn.com ...