۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴. کارشناس فنی و IT – شرکت مبتکران دنیای فردا - تهران. تجهیزات پزشکی و فیزیوتراپی، RF، التراسوند، لیزر و غیره. ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳. سوابق هنری.