سهامدار شرکت سرمایه گذاری مسکن قشم، سازنده پروژه شهرک دانشجویی طولا. مجيد صداقت پيشه ... احمد پژمانيان, مدیرعامل شرکت شیراز دینا (تولید کننده نوشابه Pepsi ).