بازدید معاون عمرانی استاندار از روند سوخترسانی انبار نفت ارومیه. کهوریان معاون استاندار گفت:تلاش شبانه روزی پرسنل شرکت نفت گرمابخش خانه های میلیون ها ایرانی ...