نعمت الله فرهادي بنيان گذار شرکت توليدي برنا پلاستيک از پيشکسوتان صنعت ... همچنين اين مجموعه جوان با تجربه توانست با پشت کار و کوشش موانع را از سر راه ...