18 دسامبر 2012 ... شرکت صنایع شیشه جام آراسنج با زمینه تولید شیشه های دو جداره و ... امرسان و شرکت آبسال و شرکت مهیا گاز و شرکت گلین گاز و شرکت ایران پویا و.