ترشی سیر گل 700 گرم سبزینه تک ..... 8,500 تومان. 1. خرید ... ترشی مخلوط درشت +زیتون 670 گرم سبزینه تک ... زیتون سبز درجه یک قوطی 400 گرم سبزینه تک.