شرکت فولاد خوزستان دومین تولید کننده فولاد در ایران.