مزمز نشان تجاری محصولات صنایع غذایی گروه صنعتی مزمز میباشد. گروه صنعتی مزمز شامل شرکت های کیش چیپس، فلیکس شرق و صنایع و فراورده های غذایی مزمز است  ...